Ochrana osobních údajů


Máte-li jakékoli dotazy týkající se využití vašich osobních údajů nebo jakékoli jiné dotazy týkající se problematiky ochrany dat nebo zásad ochrany osobních údajů, pak nás prosím kontaktujte na adrese support@zrychlenipocitace.cz.

Zásady ochrany osobních údajů si prosím pozorně přečtěte, protože když naše webové stránky použijete, budeme mít za to, že jste si tyto podmínky přečetli a přijali je za své.

Shromažďované informace

Smíme shromažďovat osobní informace o Vás, které nám poskytnete při svém používání našich webových stránek, například k odběru našich výměnných aktualizací a pravidelných aktualizací webových stránek.

Speedchecker Ltd. pevně věří v důležitost zachovávání osobních údajů uživatelů v důvěrnosti. Nikdy Vaše informace nepoužije k účelům jiného druhu než jak bylo uvedeno, ani mimo rámec svolení, které jste nám poskytli.

Třetí strany

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s třetími stranami, pokud nám k tomu nejprve neposkytnete výslovné svolení. Společnosti třetích stran mohou shromažďovat a používat informace o Vašich návštěvách tohoto a jiných serverů k tomu, aby Vám pak zasílaly reklamní sdělení o zboží a službách, které by pro Vás mohly být zajímavé. Přejete-li si získat více informací o těchto praktikách a dozvědět se více o tom jaké máte možnosti zabránit těmto společnostem tyto informace využívat, navštivte prosím http://networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Serverové záznamy a cookies

Informace o uživatelích navštěvujících naše webové stránky shromažďujeme analýzou využití serveru, k níž patří i používání cookies a serverových záznamů. Samotná cookie neobsahuje osobní informace, ačkoli nám umožní korelovat Vaše používání tohoto serveru s konkrétními informacemi, které jste nám vědomě poskytli. Avšak jedinými osobními informacemi, které může cookie obsahovat, jsou informace, které sdělujete sami.

Většina webových prohlížečů automaticky přijímá cookies, avšak přejete-li si automatickému přijímání zamezit, můžete si změnit nastavení prohlížeče. Rozhodnete-li se naše cookies nepřijímat, nemůžeme Vám zaručit, že Váš prožitek z našich webových stránek se bude vyznačovat stejnou rychostí a odezvou jako kdybyste cookies přijímali.

Vaše údaje

Uživatelé ZrychleniPocitace.cz mají jistá práva vyplývající z britského zákona na ochranu osobních údajů (Data Protection Act). Například si můžete vyžádat sdělení toho, jaké informace o Vás máme ve svých databázích. ZrychleniPocitace.cz Vám na vyžádání poskyte veškeré podrobnosti, které o Vás máme k dispozici, jak online, tak i offline. Chcete-li si tyto informace vyžádat, kontaktujte nás prosím zasláním e-mailu na adresu support@zrychlenipocitace.cz.

Změny těchto zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit při přidávání nových produktů a služeb, při vylepšován naší stávající nabídky, a také s pokračujícími změnami technologií. Všechny změny budou na celých webových stránkách zvýrazněny, aby bylo zajištěno, že všichni uživatelé budou mít možnost na ně zareagovat.